header banner
Default

JavaScript is nog steeds de meest gebruikte taal


Nieuws Development

4 augustus 2021 leestijd 1 minuut 0 reacties

JavaScript is nog altijd de meest gebruikte programmeertaal. Maar dat betekent niet dat dit ook de taal is waar ontwikkelaars het liefst mee werken, want dat is al jaren Rust.

programmeur

© CC BY-SA 2.0 - Flickr

CC BY-SA 2.0 - Flickr

Dat blijkt uit onderzoek van Stack Overflow onder 80.000 ontwikkelaars, waaronder 1772 uit Nederland. JavaScript is voor het negende jaar op rij de meest gebruikte programmeertaal; bijna 65% werkt ermee. HTML/CSS is in gebruik bij 56% van de ontwikkelaars. Python steeg van de vierde naar de derde plaats met een ‘marktaandeel’ van ruim 47%, ten koste van SQL, dat nu de vierde plaats bezet en wordt gebruikt door 47% van de ontwikkelaars. Vijfde is Java met een gebruikspercentage van 35%. Zesde is Node.js dat door bijna 34% wordt gebruikt. Zevende is TypeScript (30%), achtste is C# (27%), negende is Bash/Shell (27%) en tiende is C++ (24%). Hekkensluiter is Cobol, dat nog door 0,53% wordt gebruikt.

Liever Rust

Maar veel gebruikt betekent nog niet dat een taal werkelijk geliefd is. Rust is de taal waar developers het liefst mee werken – voor het zesde jaar alweer trouwens -  gevolgd door achtereenvolgens Clojure, Typescript, Elixir, Julia en Python.

Ontwikkelaars die echt het meest willen verdienen, kunnen zich het best specialiseren in Clojure. Gemiddeld verdient een developer die hierin ontwikkelt 95.000 dollar per jaar. F# komt daarna, maar levert een ontwikkelaar die hiermee werkt 81.000 dollar per jaar op: 14.000 dollar minder. Dart-ontwikkelaars verdienen het minst: net geen 33.0000 dollar. Overigens is Cobol, de minst gebruikte taal, goed voor een jaarsalaris van 52.000 dollar.

Meer zelfstandigen

Opmerkelijk is wel dat het aantal ontwikkelaars dat in vaste dienst werkt fors is afgenomen: van 92% vorig jaar tot 76% in 2021. Velen lijken echter tevreden als zelfstandige want er zijn niet meer ontwikkelaars op zoek naar werk.

Het onderzoek bracht ook naar boven dat vooral zeer jonge developers, jonger dan 18, zichzelf leren programmeren met behulp van online tools, zoals video’s en blogs. Boeken en reguliere opleidingen gebruiken ze niet.

Sources


Article information

Author: Kimberly Hoffman

Last Updated: 1704174364

Views: 1087

Rating: 4.1 / 5 (48 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberly Hoffman

Birthday: 2007-12-23

Address: 97661 Holloway Dale Apt. 872, Rodriguezland, DE 11548

Phone: +3922889053630183

Job: Environmental Engineer

Hobby: Photography, Fencing, Badminton, Stamp Collecting, Board Games, Tea Brewing, Surfing

Introduction: My name is Kimberly Hoffman, I am a exquisite, risk-taking, expert, honest, unreserved, spirited, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.