header banner
Default

Muslimer fejrer ramadanens afslutning


Ramadanen er slut. Og traditionen tro fejres perioden, hvor muslimer faster fra solen går op til solen går ned, med en stor eid-fest.

- Vi har ramadanen, hvor vi ikke må spise. For så kan vi mærke, hvordan de fattige, der ikke spiser, har det.

Sådan forklarer Jonas Kayed den muslimske fastemåned ’Ramadan’, som muslimer verden over søndag og mandag markerer afslutningen på.

Herhjemme fejres Eid-al-Fitr, som afslutningsfesten kaldes, blandt andet i Københavns nordvestkvarter, hvor Islamisk Trossamfund har inviteret til stor fest med masser af mad og forlystelser til børnene.

Mariyam Chehalfi har glædet sig til at fejre Eid. Selvom hun ikke behøver følge fasten endnu, fordi hun er et barn, har hun alligevel gjort det en del af tiden.

- Jeg må faste så lang tid, jeg vil. Men om aftenen skal jeg stoppe, fordi jeg ikke er helt klar endnu. Det har været sjovt at prøve det af, siger hun.

I løbet af ramadanen må man hverken spise, drikke, ryge eller have sex, mens solen står højt på himlen. Man må derudover ikke bruge parfume eller have make-up på, men i nyere tid og i de vestlige lande bliver netop denne regel ikke altid håndhævet eller anerkendt. Det fortæller Brian Arly Jacobsen, der er adjunkt ved Institut for tværkulturelle og regionale studier.

Ifølge muftien Imran bin Munir Husayn, der er leder af Islam Akademiet - Center for Islamiske Studier - er make-up i sig selv dog ikke et problem for gyldigheden af ens faste. Han forklarer, at man for at bryde fasten skal indtage noget - hvad enten det er gennem svælget eller ved indsprøjtning i kroppen. Det eneste problem her kan være, hvis læbestift eller læbepomade ved en fejl indtages fra læberne.

Han påpeger samtidig, at den mest udbredte holdning er, at make-up i sig selv ikke bryder fasten, men henviser til, at make-up af nogle frarådes under Ramadanmåneden:

- Det kan være ud af en tanke om fromhed, ydmyghed og forsigtighed i forhold til sit udseende, hvor islam generelt tilråder enkelhed og anstændighed, og ikke for meget overdreven såkaldt "krigsmaling" - så under en hellig tid som Ramadanmåneden, kan det siges at være anbefalet, at man går mere op i sin spiritualitet, adfærd og karakter, hvor man forsøger at forbedre sig selv som person, snarere end at have så meget fokus på sit ydre og dyrke sin forfængelighed i overdreven grad, siger han.

Alle muslimer skal følge fasten, men gravide, ældre, syge og børn er undtaget.

Det handler om fællesskab

VIDEO: Varför fastar muslimer i Ramadan? | Moosa Assal
Islam.nu

Og selvom det særligt er forlystelserne, der trækker hos børnene ved eid-arrangementet søndag, så er Mariyam Chehalfi ikke i tvivl om, hvad det handler om:

- Jeg synes, det er godt, at man kan være sammen og holde en fest, siger hun.

Hendes far, Dean Chehalfi, der står for aktiviteter i forbindelse med uddannelse og det sociale område for Islamisk Trossamfund, har især set frem til at se forventningens glæde i børnenes øjne søndag.

- Lige så snart hoppeborgene åbnede, var de jo næsten ligeglade med, om der stod vagter og kiggede på, om de har turpas. Det, man glæder sig til, er gaverne, hoppeborgene og at være sammen i hinandens selskab og simpelthen fyre den af, siger han.

Hvornår?

VIDEO: Vad tycker svenska muslimer om att kristna ber för dem under ramadan?
OMSweden

Ramadanen er en fejring af profeten Muhammeds første åbenbaring, som han fik for omkring 1.400 år siden. Det skete angiveligt på den 27. dag i den niende måned ifølge den muslimske kalender, hvilket betyder, at fasten ikke følger det danske kalenderår – og derfor heller ikke falder samme tid hvert år.

Hvem?

VIDEO: Muslims around the world celebrate the end of Ramadan
TRT World

Under fastemåneden skal alle muslimer overholde fasten. Gravide, ammende, syge, rejsende, ældre og børn er dog undtaget.

Hvorfor?

VIDEO: This is how Muslims fast during Ramadan #shorts
MehdinaTV

- Helt grundlæggende er ramadan en måned, hvor muslimerne faster for at rense sig selv og ihukomme Allah. Gennem renselsen oplever man en særlig tilstand, der gør en i stand til at opnå en højere åndelighed, forklarer Brian Arly Jacobsen.

RETTELSE: Artiklen er 12. juli opdateret med citater fra muftien Imran bin Munir Husayn, der kommenterer på, hvorvidt make-up er forbudt under ramadanen, som adjunkt Brian Arly Jacobsen nævner.

VIDEO: Magdalena Andersson - Igår avslutades den muslimska fastemånaden Ramadan (02.05.22)
Pupia News

Sources


Article information

Author: Sherry Vincent

Last Updated: 1703373962

Views: 813

Rating: 4 / 5 (103 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sherry Vincent

Birthday: 1984-06-07

Address: 5898 Lauren Tunnel, South Waltermouth, CA 67027

Phone: +4623935290196471

Job: Plumber

Hobby: Painting, Swimming, DIY Electronics, Chess, Sculpting, Running, Playing Guitar

Introduction: My name is Sherry Vincent, I am a sincere, forthright, unyielding, steadfast, frank, unreserved, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.