header banner
Default

Book en muslim: Nå svarer danske muslimer på alle spørsmål, fra kvinneundertrykkelse til fordommer om ramadan


København

Book en muslim: Nu svarer danske muslimer på alle spørgsmål - fra  kvindeundertrykkelse til fordomme om ramadan

Imran Malik og Musa Kronholt er nogle af de danske muslimer, der stiller op, når skoler eller andre har spørgsmål omkring, hvad det vil sige at være muslim i Danmark, og der bliver svaret ærligt på alle spørgsmål, lover de. Foto: André Bentsen

Muslimer undertrykker kvinder og er kriminelle! Det var fordomme som disse, Imran Malik blev så træt af, at han i dag mødes med københavnere, der gerne vil vide, hvad det egentlig vil sige at være muslim i Danmark. - For det er ikke altid, som du ser på film, eller som imamerne prædiker i moskeen, siger han.

Annonce

Mest læste

VIDEO: Ramadan month (fasting month) Why/How do Muslims fast?
Dansktalende guide i Egypten

Mest læste

VIDEO: Worst News For Israel; China Takes Shocking Action, places EMBARGO On Oil, Deploy Warships!
OpenmindedThinker Show

Seneste nyt

VIDEO: President Erdogan: 'Türkiye does not owe you anything'
TRT World

Sources


Article information

Author: Catherine Dodson

Last Updated: 1698313803

Views: 1192

Rating: 4.6 / 5 (94 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Dodson

Birthday: 1966-03-10

Address: 173 Taylor Stream, North Danielleview, RI 10452

Phone: +4531995039578688

Job: Police Officer

Hobby: Fishing, Tea Brewing, Billiards, Coin Collecting, Card Games, Wine Tasting, Horseback Riding

Introduction: My name is Catherine Dodson, I am a strong-willed, sincere, venturesome, radiant, valuable, rare, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.