header banner
Default

Danske Niklas blev mangemillionær på grund af Bitcoins, og der er en lille smule kasino over det


Den digitale valutas værdi er eksploderet, men danske finanseksperter advarer mod bitcoins.

Niklas Nikolajsen tog for få år siden bussen på arbejde som almindelig it-medarbejder i København, men i dag er han mangemillionær med luksusbiler i garagen og eget firma i Schweiz.

Pengene har han tjent på den digitale valuta bitcoins, der kun findes på internettet. Da Niklas Nikolajsen købte sine første bitcoins i 2010 kostede en enkelt bitcoin kun et par kroner, mens hver af de samme bitcoins i dag er mere end 100.000 kroner værd.

Som Niklas Nikolajsen siger om sin egen formue, når snakken falder på den:

- Det er en sag mellem mig og de schweiziske skattemyndigheder. Men der skal rigtig mange nuller på.

Er du i tvivl om, hvad en bitcoin er? Så bliv klogere her:

Nationalbanken: Man skal holde sig fra bitcoins

VIDEO: Bitcoins gjorde danske Niklas til mangemillionær - DR Nyheder
P3 Essensen

I takt med at Niklas Nikolajsens opsparing i bitcoins er vokset voldsomt, advarer flere eksperter i højere og højere grad om at sætte penge i bitcoins.

- Man skal holde sig væk. Det er livsfarligt. Det er jo en effektiv måde at spille på. Så hvis man ikke kan lide kasinoer, så har man fået et godt alternativt, siger Nationalbankens direktør, Lars Rohde, der afviser kategorisk, at han kunne finde på at investere i bitcoins, fordi markedet er så usikkert, som det er.

Men den køber Niklas Nikolajsen ikke.

- Der er da en lille smule kasino over det pt. Men bitcoin er ung, og der er det min holdning, at når markedet er stort nok, og du får de samme værktøjer som på andre markeder, så vil det stabilisere sig.

Bitcoins er ikke myndighedernes ansvar

VIDEO: Landmand finder gamle bitcoins og køber Mercedes SUV
TV 2 Kosmopol

Niklas Nikolajsen har kun en enkelt kommentar til de eksperter, der advarer mod køb af bitcoins:

- Nu hvor jeg er blevet lidt mere voksen og professionel, vil jeg sige: "Det er en dejlig holdning, for så overlader I markedet til os."

Hvis man alligevel vælger at sætte penge i bitcoins, så er budskabet fra Nationalbankens direktør ikke til at misforstå.

- Det er ikke et reguleret marked. Det er ikke myndighedernes ansvar. Det er den enkeltes ansvar. Og hvis vi skal gøre noget, så er det forbrugerbeskyttelse ved at sige, at her er i fuldstændig på egen hånd, og I skal ikke komme og klage til os, hvis det går galt, siger Lars Rohde.

Sources


Article information

Author: Tonya Garcia

Last Updated: 1698108361

Views: 955

Rating: 4.6 / 5 (30 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tonya Garcia

Birthday: 2020-01-20

Address: 801 Ryan Ports Apt. 751, New Daisy, AR 35341

Phone: +3998129953519588

Job: Data Analyst

Hobby: Basketball, Web Development, Table Tennis, Fishing, Metalworking, Bird Watching, Cross-Stitching

Introduction: My name is Tonya Garcia, I am a enterprising, variegated, proficient, candid, risk-taking, radiant, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.